Harmonieuze relatie

Ervaar harmonie, vertrouwen en veiligheid

Een harmonieuze relatie is een verbinding tussen twee mensen waarbij elkeen de ruimte heeft om zichzelf te zijn. Waar je je gehoord, gerespecteerd en geliefd voelt voor wie je werkelijk bent. Een samenzijn vanuit kracht, harmonie en onafhankelijkheid. 

 

We weten allemaal dat het leven delen met iemand niet altijd vanzelf gaat.
De (destructieve) dynamieken die vaak ontstaan tussen twee mensen zijn echter waardevolle richtingaanwijzers. Ze duiden op dieperliggende conflicten, onderdrukte behoeftes en zoveel meer. Wanneer we deze taal leren begrijpen, bevrijden we in de eerste plaats onszelf. 

Zo ontstaat er diepe rust en wederzijds begrip. 

Bekritiseer elkaar niet langer, maar maak een afspraak

In de praktijk

Wij hebben ook nog andere programma’s voor specifieke situaties. Deze zijn afgestemd op bijzondere gebeurtenissen of situaties die het jou moeilijk maken om je rust te vinden. Met deze programma’s kun je opnieuw het heft in eigen handen nemen.

Scroll naar boven